IRC Gateway

IRC is een chatprotocol. Het is gericht op groepscommunicatie, maar staat ook één-op-één communicatie toe. In tegenstelling tot Jabber kunnen IRC-gebruikers van een netwerk/server alleen communiceren met kanalen en nicks van dezelfde server. In IRC zijn kanalen groepschats (zoals MUC in Jabber) en nicks zijn gebruikers-identifiers (zoals JID's in Jabber). Om meer te leren over IRC, zie IRC-Help.

Hieronder volgt hoe je verbinding maakt met IRC vanuit je Jabber-account, via een IRC-transport voor Jabber, genaamd Biboumi.

Tip! Iedereen kan een transport op zijn server hosten: als je Biboumi op je server wilt opzetten, raadpleeg dan Self-Host.

Selectie

Een IRC-netwerk vinden

Er zijn veel IRC-netwerken beschikbaar. Enkele van de populaire IRC netwerken zijn:

Tip! Je kunt je nick registreren op een netwerk (volg de handleiding op de site van het betreffende netwerk), omdat sommige kanalen dit vereisen.

Een IRC-transport vinden

Sommige instanties zijn privé, terwijl andere openbaar zijn. Privé-instanties zijn alleen toegankelijk vanaf accounts op dezelfde server, terwijl openbare instances toegankelijk zijn vanaf elk account.

Waarschuwing! Wees je ervan bewust dat sommige IRC-netwerken openbare transporten kunnen verbieden om spam te bestrijden.

Openbaar

Pas op! Hot-Chilli vereist dat je vooraf je JID registreert, voordat je het transport gebruikt.

Privaat

Verbinding

Je moet het transport vertellen op welk netwerk je wilt verbinden, en op welk kanaal of nick je wilt chatten. We gebruiken het %-teken om deze twee stukjes informatie af te bakenen.

Let op! Kanaalnamen in IRC worden altijd voorafgegaan door #.

Kanalen

Om verbinding te maken met IRC-kanalen is de syntaxis #kanaal%irc.netwerk.tld@irc.transport.tld. Hier staat '#kanaal' voor het IRC-kanaal (bv. #fsf), 'irc.netwerk.tld' voor het IRC-netwerk (bv. irc.libera.chat), en 'irc.transport.tld' voor IRC-transport (bv. irc.disroot.org).

Nicks

Om te verbinden met IRC-kanalen, is de syntax nick%irc.netwerk.tld@irc.transport.tld. Hier stelt 'nick' de IRC nick voor (bv. doe), 'irc.network.tld' stelt het IRC-netwerk voor (bijv. irc.oftc.net), en 'irc.transport.tld' stelt IRC-transport voor (bijv. irc.snopyta.org).

Authenticatie

Na verbinding zul je bericht ontvangen van het IRC-netwerk (als irc.netwerk.tld@irc.transport.tld) om in te loggen als het netwerk/kanaal dit vereist. Je moet antwoorden aan het IRC netwerk in de vorm NickServ IDENTIFY MijnLangWachtwoord voor authenticatie. Als de authenticatie succesvol is, zal de server je dat vertellen.

Let op! In tegenstelling tot Jabber, waar de authenticatie in chatrooms wordt uitgevoerd door je Jabber-server, wordt de authenticatie in IRC-ecosystemen apart behandeld door elk IRC-netwerk. Dit betekent dat als je kanalen binnengaat op meerdere netwerken, je je apart moet authenticeren op elk van die netwerken.

Instellingen

Er zijn drie verschillende niveaus van instellingen die je kunt configureren wanneer je Biboumi gebruikt, elk met een eigen configuratieadres:

  • IRC-Transportniveau (per transport): irc.transport.tld (bijv. irc.jabber.hot-chilli.org)
  • IRC-Netwerkniveau (per server): irc.network.tld@irc.transport.tld (bijv. irc.gimp.org@irc.jabber.hot-chilli.org)
  • IRC-Kanaalniveau (per kanaal): #channel%irc.network.tld@irc.transport.tld (bijv. #gnome%irc.gimp.org@irc.jabber.hot-chilli.org)

Let op! Elk instellingenniveau zal de algemene instellingen overschrijven in het vorige niveau.

De instellingen worden geconfigureerd door wat we noemen ad-hoc commando's, ondersteund door veel clients. In Gajim kun je rechts-klikken op het element dat je wilt configureren (bijv. IRC-transport, IRC-netwerk, of IRC-kanaal), om vervolgens te kiezen voor Execute Command. Dit zal het corresponderende instellingenpaneel openen.

Automatische authenticatie

Het is mogelijk om automatisch te authenticeren op een IRC-netwerk. Je moet de authenticatie-instellingen (gebruikersnaam/wachtwoord) configureren op het IRC-Netwerkniveau door ad-hoc commando's te gebruiken zoals eerder uitgelegd.